1476 việc làm
Web Developer

Bombus

 • 19 - 20 triệu

 • 2 - 3 năm

Hồ Chí Minh
2D Artist

Gamee Studio

 • 12 - 23 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
2D Concept Artist

Bombus

 • 18 - 23 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
Senior 3D Artist

Bombus

 • 17 - 23 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội
Hành chính Nhân sự

AION

 • 7 - 8 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Trưởng nhóm Nhân sự

BraveStars

 • 18 - 28 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội
3D Character Artist

Enigma Softwares

 • 15 - 25 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
2D Game Artist

Bazooka

 • 10 - 35 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
2D Game Animator

Bazooka

 • 10 - 35 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Game Designer

Bazooka

 • 10 - 35 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam