+1 800 123 45 67
3421 việc làm
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bắc Ninh
QA

CÔNG TY CỔ PHẦN VN TT FOODS

  • 13 - 20 triệu

  • Trên 3 năm

Bắc Ninh
Bắc Ninh

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam