+1 800 123 45 67
2319 Hồ sơ
Nguyễn Ngọc Sơn
 • TikTok Video Editor

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
ĐẶNG THANH SƠN
 • Nhân viên Phát triển thị trường

 • 1 - 2 năm

 • Hà Nội

Xem CV
NGUYỄN THỊ BUỐI
 • Trưởng phòng Kinh doanh

 • Trên 3 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
PHÙNG VĂN HÀ
 • Marketing Leader

 • Trên 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Trần Tuấn Anh
 • TikTok Content Creator

 • 1 - 2 năm

 • Hà Nội

Xem CV
VI VIỆT HOÀNG
 • TikTok Content Creator

 • Trên 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Xuân Thành
 • POD Designer

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
TRẦN QUỐC TUẤN
 • Trưởng phòng Kinh doanh

 • Trên 3 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
Nguyễn Thị Thu Phương
 • Content Marketing

 • Trên 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
PHẠM THÙY DUNG
 • Trưởng phòng Kinh doanh

 • Trên 3 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
CAO MINH HIẾU
 • Video Editor

 • Trên 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Anh Kiệt
 • POD Designer (6 tháng kinh nghiệm)

 • 6 tháng - 1 năm

 • Hà Nội

Xem CV
TRẦN VĂN HƯNG
 • Trưởng phòng Marketing

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Van Thi Ngoc Linh
 • [Remote] Sales Tour

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
HUYNH CHI CUONG
 • Outlet Manager

 • Trên 3 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
MAI NGOC PHUC
 • Outlet Manager

 • Trên 3 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
Nguyễn Minh Phúc
 • TTS Trợ Lý Kinh Doanh

 • Hà Nội

Xem CV
NGÔ ĐỨC BẢO
 • Outlet Manager

 • Trên 3 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
NGUYỄN QUỐC VƯƠNG
 • Seller POD

 • 2 - 3 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
NGUYỄN HUYỀN TRANG
 • Tư vấn viên (Hà Nội)

 • 6 tháng - 1 năm

 • Hà Nội

Xem CV

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam