+1 800 123 45 67
2654 Hồ sơ
Mai Thị Thu Hương
 • Content (Tik Tok + Facebook)

 • 6 tháng - 1 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
Nguyễn Thị Dung
 • Content Marketing (tiếng Anh)

 • 1 - 2 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Hữu Khoa
 • Trưởng phòng Marketing

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Phú Toàn
 • Quay dựng video Tiktok

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
Nguyễn Khắc Thịnh
 • Nhân viên quay dựng Short video

 • 6 tháng - 1 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
Nguyễn Châu Xuân Mai
 • Artist

 • 6 tháng - 1 năm

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
Võ Yến Nhi
 • Designer

 • Hồ Chí Minh

Xem CV
Nguyễn Đức Anh
 • Lập trình viên Game Unity

 • Dưới 6 tháng

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Hồng Hạnh
 • [Full-time] Thực tập sinh Admin

 • Dưới 6 tháng

 • Hà Nội

Xem CV
Ngô Thị Linh Chi
 • Hành chính nhân sự

 • Dưới 6 tháng

 • Hà Nội

Xem CV
Lê Tuyết Anh
 • Graphic Designer

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Đỗ Thị Thanh Tú
 • Nhân viên Tư vấn

 • Hà Nội

Xem CV
Lê Thị Bích Phượng
 • Graphic Designer

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Minh Chi
 • Hành chính nhân sự

 • Trên 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Phước Đạt
 • Fresher Designer

 • Dưới 6 tháng

 • Hà Nội

Xem CV
Doãn Tiến Hưng
 • Hành chính nhân sự

 • Dưới 6 tháng

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Hoàng Sơn
 • Designer

 • 6 tháng - 1 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Huy Thanh
 • Marketing Executive

 • Hà Nội

Xem CV
Nguyễn Đức Hinh
 • SEO Executive

 • 1 - 2 năm

 • Hà Nội

Xem CV
Mai Thị Hoài Sương
 • Nhân viên Sales Admin

 • 2 - 3 năm

 • Hà Nội

Xem CV

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam