+1 800 123 45 67
2319 việc làm
Graphic Designer Intern

AoZ Agency

 • 5 - 5 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Designer - Photographer

Koja Mart

 • 12 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Hà Nội
Designer POD

THG

 • 8 - 8 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Designer

ECOMUS

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Designer POD

WEFUN MEDIA

 • 7 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Graphic Designer

KR CTB

 • 9500000.00 - 13500000.00

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Graphic Designer

MODA VIỆT NAM

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Graphic Designer

Vacom

 • 12 - 14 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
Designer

TOPEU

 • 8 - 1200000.00

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Designer

DST Apparel

 • 8 - 8 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội
Designer

19TH Media

 • 8 - 10 triệu

 • 1 - 2 năm

Hồ Chí Minh
Junior Designer

ACE

 • 9 - 10 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Fresher Designer

ACE

 • 8 - 8 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Lead Design

TLD Global

 • 12 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Designer

MRH

 • 8 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam