+1 800 123 45 67
3421 việc làm
Hải Phòng
MOTION EFFECT

HUTA MEDIA

 • 8 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hải Phòng
Marketing Online

BTD

 • 7 - 10 triệu

 • 1 - 2 năm

Hải Phòng
Content Creator

Tesla Media

 • 7 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hải Phòng
Quay dựng

Tesla Media

 • 7 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hải Phòng
Hải Phòng
Facebook Ads

Nhật Thực

 • 8 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hải Phòng
Supporter

Nhật Thực

 • 7 - 9 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hải Phòng
Idea Creator

Nhật Thực

 • 8 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hải Phòng

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam