+1 800 123 45 67
3331 việc làm
Lễ tân - Chăm sóc khách hàng

G-Office

 • 9 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
Chăm sóc khách hàng

G-Office

 • 10 - 13 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
Nhân viên Kinh doanh

G-Office

 • 8 - 16 triệu

 • 1 - 2 năm

Hồ Chí Minh
Lễ tân

G-Office

 • 8 - 11 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hồ Chí Minh
Content

G-Office

 • 7 - 1 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Designer

G-Office

 • 9 - 15 triệu

 • 2 - 3 năm

Google Ads

G-Office

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Digital Marketing

G-Office

 • 8 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm


© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam