+1 800 123 45 67
3249 việc làm
Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Công nhân chính thức

Công Ty TNHH May Tinh Lợi

  • 4965870.00 - 5748620.00

  • Dưới 6 tháng

Hải Dương
Hải Dương
Hải Dương
Công nhân chính thức

CÔNG TY TNHH BROTHER

  • 4575000.00 - 5555000.00

  • Dưới 6 tháng

Hải Dương

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam