+1 800 123 45 67
3249 việc làm
FE

CÔNG TY TNHH WNC VIỆT NAM

 • 13 - 19 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nam
PMC

CÔNG TY TNHH WNC VIỆT NAM

 • 13 - 19 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nam
PQA

CÔNG TY TNHH WNC VIỆT NAM

 • 19 - 27 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nam
SMT PE

CÔNG TY TNHH WNC VIỆT NAM

 • 13 - 19 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nam
Thu mua

WNC Việt Nam

 • 13 - 19 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nam
Nhân sự C&B

WNC Việt Nam

 • 19 - 25 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nam
QA Manager

WNC Việt Nam

 • 19 - 31 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nam
RE

WNC Việt Nam

 • 13 - 19 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nam
MPM

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

 • 13 - 19 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nam
PE

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

 • 13 - 21 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nam
PD

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

 • 19 - 31 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nam
PME

CÔNG TY TNHH NEWEB VIỆT NAM

 • 13 - 19 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nam
Công nhân chính thức

CÔNG TY TNHH WNC VIỆT NAM

 • 4200000.00 - 5200000.00

 • Dưới 6 tháng

Hà Nam
Hà Nam

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam