+1 800 123 45 67

Điều khoản sử dụng

Giới thiệu Thành lập từ đầu năm 2018, Happywork/ IConnect (“Happywork”, “chúng tôi, của chúng tôi”) là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng và tư vấn quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp SMEs, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử. Chính sách bảo mật này mô tả cách dữ liệu của bạn sẽ được thu thập, sử dụng, xử lý và chuyển tiếp và những quyền của bạn liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn.

1. Thu thập thông tin của bạn
• Mục đích chính của chúng tôi là tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tuyển dụng. Chúng tôi đáp ứng yêu cầu của người sử dụng đối với các cơ hội việc làm và tạo điều kiện thuận lợi cho việc nộp CV / hồ sơ ứng tuyển cho nhà tuyển dụng thông qua trang web của chúng tôi.
• Để thực hiện nghĩa vụ pháp lý và kinh doanh của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin về cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng thông tin này để giúp bạn tìm được công việc phù hợp, cải tiến dịch vụ của chúng tôi và phân tích, khắc phục các khiếm khuyết.
• Để sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ được yêu cầu cung cấp cho chúng tôi các dữ liệu cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email và hồ sơ ứng tuyển của bạn.
• Trong quá trình tuyển dụng, chúng tôi cũng có thể lưu trữ thêm những thông tin có thể quan trọng khác."

2. Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn Để có thể hỗ trợ bạn một cách hiệu quả nhất, thông tin của bạn sẽ được lưu lại, xử lý và sử dụng theo các cách sau:
• Để tạo thuận lợi cho quá trình tuyển dụng, chúng tôi kết hợp thông tin của bạn với các cơ hội việc làm;
• Cho phép thông tin chi tiết về các kỹ năng và kinh nghiệm của bạn được xem bởi những công ty mà chúng tôi cảm thấy có thể quan tâm đến bạn.
• Cho phép chúng tôi gửi cho bạn dịch vụ email thông báo công việc phù hợp với bạn khi nhận được sự đồng ý từ bạn. Dịch vụ này sẽ gửi email cho bạn các thông tin về các công việc mới nhất có liên quan đến lĩnh vực và kinh nghiệm chuyên môn của bạn. Trường hợp bạn không muốn được gửi thông tin chi tiết về công việc thông qua dịch vụ email này, bạn có thể hủy đăng ký các cập nhật đó bất cứ lúc nào bằng nhấp vào link hủy đăng ký ở cuối mỗi email thông báo.
• Thông báo cho bạn về các cơ hội việc làm và dự án hợp tác mà chúng tôi cho rằng có thể bạn quan tâm;
• Thực hiện các nghĩa vụ của chúng tôi phát sinh từ bất kỳ hợp đồng nào được ký kết giữa bạn và chúng tôi.
• Thông báo cho bạn về những thay đổi dịch vụ của chúng tôi.

3. Quyền truy cập của bạn đối với dữ liệu được lưu trữ Bạn có thể liên hệ chúng tôi tại happywork.com.vn trong trường hợp bạn:
• Có bất kỳ yêu cầu nào về thông tin của bạn mà chúng tôi đang có;
• Mong muốn xác nhận những thay đổi về thông tin của bạn hoặc chỉnh sửa những thông tin mà chúng tôi đang có về bạn;
• Có bất kỳ yêu cầu nào về quá trình xử lý thông tin cá nhân của bạn tại happywork.com.vn.

4. Chất lượng dữ liệu
• Chúng tôi tin tưởng rằng bạn đảm bảo thông tin của bạn là hoàn chỉnh, chính xác và đã được cập nhật gần đây nhất.
• Xin vui lòng thông báo cho chúng tôi kịp thời về bất kỳ sự thay đổi hoặc sai sót nào trong thông tin của bạn.

5. Lưu trữ dữ liệu
• Chúng tôi lưu dữ liệu của bạn nhằm mục đích cung cấp các dịch vụ tuyển dụng trong tương lai cho bạn và để kết nối bạn với doanh nghiệp phù hợp.
• Trong trường hợp một hoặc cả ba bên (nhà tuyển dụng, ứng viên và Happywork) chấm dứt hợp tác, chúng tôi xác nhận rằng chúng tôi sẽ xóa dữ liệu cá nhân của bạn theo các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi.

6. Các biện pháp an ninh
• Chúng tôi có các biện pháp bảo mật thông tin phù hợp để đảm bảo sự an toàn cho thông tin của bạn trước các hành động truy cập trái phép.
• Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là Internet không phải là phương tiện truyền thông an toàn. Thông tin cá nhân được truyền thông qua internet có thể bị truy cập bởi nhiều nguồn khác nhau. Chúng tôi không thể đảm bảo hoàn toàn tính bảo mật của thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi qua trang web này.
• Bằng cách sử dụng trang web này và nhập dữ liệu cá nhân của bạn, bạn chấp nhận và tự chịu mọi rủi ro nếu có trong mọi trường hợp (bao gồm cả trường hợp do sơ suất của chúng tôi)."

7. Những thay đổi đối với Chính sách Bảo mật này
Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi Chính sách Bảo mật của chúng tôi bất cứ lúc nào theo quyết định của chúng tôi. Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách Bảo mật của chúng tôi trong tương lai sẽ được đăng trên trang này. Chúng tôi khuyến khích bạn kiểm tra Chính sách Bảo mật này bất cứ khi nào bạn truy cập trang web của chúng tôi để biết bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi mới nào.

Giới thiệu Thành lập từ đầu năm 2018, Happywork/ IConnect (“Happywork”, “chúng tôi, của chúng tôi”) là công ty chuyên cung cấp dịch vụ tuyển dụng và tư vấn quản trị nhân sự cho các doanh nghiệp SMEs, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại điện tử.

1. Nguyên tắc chung
• Website happywork.com.vn do Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Nhân lực Happywork Việt Nam thực hiện hoạt động và vận hành. Thành viên sử dụng website là các ứng viên và nhà tuyển dụng có hoạt động thương mại hợp pháp được Happywork chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Website happywork.com.vn và các bên liên quan cung cấp.
• Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được thực hiện trên Website happywork.com.vn.
• Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng Website happywork.com.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động tuyển dụng thông qua hợp đồng, không trái với quy định của pháp luật.
• Thông tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm được đăng tải trên Website happywork.com.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm theo quy định của pháp luật.
• Hoạt động đăng tin tuyển dụng qua website happywork.com.vn phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của ứng viên.
• Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi sử dụng Website happywork.com.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Website happywork.com.vn. "

2. Quy định chung
Tên Website: https://happywork.com.vn/ do Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Nhân lực Happywork Việt Nam phát triển.

3. Định nghĩa chung:
• Nhà tuyển dụng: là Doanh nghiệp, Tổ chức, Cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của happywork.com.vn bao gồm: đăng tin tuyển dụng trực tuyến, đăng tin giới thiệu công ty.
• Ứng viên: là Cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về việc làm được đăng tải trên happywork.com.vn của nhà tuyển dụng. Ứng viên cần đăng ký tài khoản để nộp hồ sơ trực tuyến.
• Thành viên: là bao gồm cả Nhà tuyển dụng lẫn Ứng viên.
o Thành viên sử dụng Website happywork.com.vn là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng tin tuyển dụng hoặc tìm việc làm trên website.
o Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản trị Website happywork.com.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ của Happywork.
o Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
o Thành viên có thể đăng tin tuyển dụng theo đúng quy chuẩn, cam kết của thành viên hợp pháp đã công bố trên website.
o Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam"

4. Quy trình phối hợp làm việc
1) Quy trình dành cho người tuyển dụng: https://drive.google.com/file/d/1FCw5PnTLgtzE_VDWr-3Ux8JNFddrTS9n/view
2) Quy trình ứng tuyển của ứng viên: https://drive.google.com/file/d/1I51WqVmwmoUuxuYA6qyXEBdt9LDD2QA9/view
3) Chính sách giao nhận, vận chuyển
Do đặc thù happywork.com.vn là website cho phép nhà tuyển dụng và người có nhu cầu tìm việc làm đăng tải những thông tin liên quan đến công việc cần tuyển hoặc giới thiệu những khả năng làm việc của bản thân. Việc tuyển dụng, giao dịch là hoàn toàn dựa trên việc đàm phán giữa nhà tuyển dụng và Ứng viên qua các hình thức như: Phỏng vấn, test kỹ năng, gọi điện…"
4) Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại
Khi xảy ra tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy và chất lượng dịch vụ của happywork.com.vn theo các bước sau:
• Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại qua email tuyendung.happywork@gmail.com
• Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Happywork sẽ tiếp nhận khiếu nại và phản hồi với thành viên trong vòng 24 giờ. Tùy theo tính chất và mức độ khiếu nại thì Happywork sẽ có biện pháp cụ thể để giải quyết tranh chấp đó không quá 10 ngày làm việc.
• Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Happywork, thì Ban Quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.
• Thành viên gửi khiếu nại tại địa chỉ:
o CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ NHÂN LỰC HAPPYWORK VIỆT NAM
o Email: tuyendung.happywork@gmail.com
o Điện thoại: 036 432 4112 (Ms.Hiền Anh) / 096 843 6173 (Mr.Phương)
• Happywork tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ứng viên. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên website cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
• Các bên bao gồm ứng viên, người tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề.
o Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn với ứng viên.
o Đối với Happywork sẽ có trách nhiệm cung cấp những thông tin liên quan đến ứng viên và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
• Sau khi ứng viên, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban Quản trị Happywork. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Happywork sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Happywork sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên happywork.com.vn.
• Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên ứng viên, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên."

5) Đảm bảo an toàn giao dịch
• Ban quản lý sẽ áp dụng các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ thông tin về nội dung trên happywork.com.vn để đảm bảo các giao dịch tuyển dụng được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
• Đại diện bên tuyển dụng phải cung cấp thông tin đầy đủ về đối tượng đăng tin (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).
• Ứng viên liên hệ lại với Happywork để xác nhận lại những thông tin được đăng tải tại happywork.com.vn có chính xác không.
• Trong trường hợp nhà tuyển dụng yêu cầu bạn phải chuyển 1 khoản tiền trước khi nộp hồ sơ: Ứng viên phải thận trọng, tìm hiểu những thông tin liên quan đến nhà tuyển dụng, không loại trừ việc đến tận nơi tuyển dụng (nếu có thể) trước khi đưa ra quyết định. happywork.com.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu khi chưa tìm hiểu các điều kiện liên quan đến công việc đăng tải.
• Ứng viên tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
• Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu."
5. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng
1) Mục đích và phạm vi thu thập
• Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên website bao gồm: email, tên đăng nhập, hồ sơ ứng viên đối với ứng viên và bảng mô tả công việc đối với nhà tuyển dụng. Đây là các thông tin bắt buộc mà Ban Quản trị website cần Ứng viên/ Nhà tuyển dụng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ban Quản trị website liên hệ xác nhận khi ứng viên/nhà tuyển dụng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho ứng viên/nhà tuyển dụng.
• Các Ứng viên/ Nhà tuyển dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
2) Phạm vi sử dụng thông tin
Happywork.com.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
• Cung cấp các dịch vụ tìm việc làm cho ứng viên và dịch vụ đăng tuyển nhân viên cho nhà tuyển dụng.
• Gửi các thông báo đến ứng viên khi nộp đơn ứng tuyển thành công và gửi thông báo đến nhà tuyển dụng khi đăng tin tuyển ứng viên lên website thành công.
• Ngăn ngừa các hoạt động truy cập trái phép tài khoản người dùng của Ứng viên/ Nhà tuyển dụng hoặc các hoạt động giả mạo thông tin Ứng viên/ Nhà tuyển dụng
• Nâng cao chất lượng dịch vụ dành cho Ứng viên/ Nhà tuyển dụng
• Giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh liên quan đến việc sử dụng website
• Ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật Việt Nam
• Không sử dụng thông tin cá nhân của Ứng viên/ Nhà tuyển dụng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại website
• Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: happywork.com.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.
3) Thời gian lưu trữ thông tin
Dữ liệu của ứng viên/nhà tuyển dụng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin sẽ được bảo mật trên máy chủ của happywork.com.vn.

6. Thông tin của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
o CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ NHÂN LỰC HAPPYWORK VIỆT NAM
o Email: tuyendung.happywork@gmail.com
o Điện thoại: 036 432 4112 (Ms.Hiền Anh) / 096 843 6173 (Mr.Phương)"

7. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
• Ứng viên/ Nhà tuyển dụng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản trên Website happywork.com.vn và dùng chức năng chỉnh sửa để điều chỉnh hoặc xóa dữ liệu cá nhân.
• Ứng viên/ nhà tuyển dụng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban Quản trị Happywork. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Happywork sẽ xác nhận lại thông tin, phản hồi và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

8. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
• Thông tin Ứng viên/ Nhà tuyển dụng trên happywork.com.vn được Happywork cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của happywork.com.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của Ứng viên/ Nhà tuyển dụng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
• Ứng viên/ Nhà tuyển dụng có trách nhiệm tự bảo vệ và quản lý password khi dùng chung máy tính với nhiều người. Khi đó, Ứng viên/ Nhà tuyển dụng phải chắc chắn đã thoát khỏi tài khoản sau khi sử dụng dịch vụ của happywork.com.vn.
• Happywork cam kết không cố ‎‎ý tiết lộ thông tin Ứng viên/ Nhà tuyển dụng, không bán hoặc chia sẻ thông tin vì mục đích thương mại vi phạm những cam kết giữa Happywork với Ứng viên/Nhà tuyển dụng.

• Chính sách bảo mật thông tin khách hàng của Happywork chỉ được áp dụng tại happywork.com.vn. Chính sách này không bao gồm hoặc liên quan đến các bên thứ ba khác đặt quảng cáo hoặc có liên kết tại happywork.com.vn. Ứng viên/ Nhà tuyển dụng nên tham khảo và phân biệt rõ sự khác biệt trong chính sách bảo mật thông tin khách hàng của những website này
• Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến thất thoát dữ liệu Ứng viên/ Nhà tuyển dụng, Happywork sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Ứng viên/ Nhà tuyển dụng được biết.
• Ban Quản trị happywork.com.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban Quản trị happywork.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Ứng viên/ Nhà tuyển dụng đó nếu xét thấy tất cả thông tin Ứng viên/ Nhà tuyển dụng cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác."

9. Bảo vệ quyền lợi của thành viên
• Ban Quản trị website yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban Quản trị happywork.com.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của người mua đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của người mua đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
• Thành viên có quyền phản ánh về chất lượng của Website happywork.com.vn đến Ban Quản trị. Mặt khác thành viên cũng có thể phản ánh tính xác thực về những tin bài liên quan đến nội dung của nhà tuyển dụng.
• Happywork luôn đảm bảo giải quyết những phản ánh, khiếu nại liên quan đến chất lượng của website happywork.com.vn. Đối với những phản ánh liên quan đến các thành viên hoạt động trên Website happywork.com.vn, Ban Quản trị sẽ có biện pháp xử lý tùy theo mức độ.

10. Quản lý thông tin xấu
1) Quy định thành viên:
• Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website happywork.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
• Thành viên không sử dụng dịch vụ của Website happywork.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website happywork.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
• Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán ghép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website happywork.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Happywork trong bản Quy chế này.
• Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website happywork.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của happywork.com.vn.
2) Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin của Ban Quản trị Website đối với tin bài đăng tải trên website:
• Đối với các nội dung tin đăng tuyển, bộ phận trợ lý kinh doanh sẽ kiểm tra chặt chẽ nội dung tin đăng đúng với vị trí đăng tuyển, lĩnh vực kinh doanh của công ty trước khi hiển thị. Đối với các bài viết PR thì bộ phận marketing chịu trách nhiệm viết bài và quảng bá nội dung.
• Thông tin đưa lên Website happywork.com.vn là thông tin chính thức, công khai được ban biên tập website kiểm duyệt.
• happywork.com.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng của thành viên nếu như tin đăng vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Website happywork.com.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
• happywork.com.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này theo điều khoản quy định chung hoặc thỏa thuận đã có với khách hàng."
11. Trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật
• Happywork cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của happywork.com.vn, Happywork sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng dịch vụ trên website.
• Khi thực hiện các đăng tin trên website, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
• Website happywork.com.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban Quản trị Website happywork.com.vn qua địa chỉ email: tuyendung.happywork@gmail.com chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các thành viên tham gia Website happywork.com.vn.
• Tuy nhiên, Ban Quản trị Website happywork.com.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban Quản trị, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban Quản trị gây ra.

12. Quyền và nghĩa vụ của Ban Quản trị Website happywork.com.vn
1) Quyền của Ban Quản trị Website happywork.com.vn
• Website happywork.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Website happywork.com.vn nêu ra.
• Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Website happywork.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Website happywork.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
• Website happywork.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Website happywork.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Website happywork.com.vn.
• Website happywork.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Website happywork.com.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Website happywork.com.vn.
• Website happywork.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Website happywork.com.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Website happywork.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Website happywork.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
• Website happywork.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Website happywork.com.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Website happywork.com.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
• Website happywork.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Website happywork.com.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.
2) Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản trị Website happywork.com.vn
• Happywork có trách nhiệm xây dựng, thực hiện “cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người tuyến dụng trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ” theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.

• Happywork chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Website happywork.com.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Happywork tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website happywork.com.vn.
• Happywork có trách nhiệm tiếp nhận phản ánh từ thành viên nếu xảy ra tranh chấp giữa Ứng viên và Nhà tuyển dụng. Ban Quản trị sẽ cần nhắc xem xét nhưng phản ánh đó. Tuy theo mức độ Happywork sẽ có phương án giải bảo vệ quyền lợi của thành viên.
• Happywork chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Website happywork.com.vn.
• Happywork sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá Website happywork.com.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Website happywork.com.vn.
• Happywork sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website happywork.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì happywork không phải chịu trách nhiệm liên đới.

13. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Website happywork.com.vn
1) Quyền của Thành viên Website happywork.com.vn
• Khi đăng ký trở thành thành viên của happywork.com.vn và được Happywork đồng ý, thành viên sẽ được Happywork đăng tin bài liên quan đến việc tuyển dụng trên happywork.com.vn.
• Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những hồ sơ tuyển dụng, nội dung công việc đăng tải tại happywork.com.vn.
• Thành viên sẽ được nhân sự của Happywork hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc đăng tuyển và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Website happywork.com.vn.
• Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Website happywork.com.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng inbox hoặc email đến cho Website happywork.com.vn.
2) Nghĩa vụ của Thành viên Website happywork.com.vn
• Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
• Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Happywork về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
• Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Website happywork.com.vn và những thông tin đang tải lên Website happywork.com.vn là chính xác.
• Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Website happywork.com.vn.
• Thành viên Ứng viên, Nhà tuyển dụng có trách nhiệm cung cấp thông tin về nội dung công việc tuyển dụng hỗ trợ Happywork trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa nhà tuyển dụng và Ứng viên diễn ra trên website.
• Thành viên Nhà tuyển dụng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Ứng viên nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Nhà tuyển dụng.
• Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Website happywork.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website happywork.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
• Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website happywork.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Happywork trong Quy định này.
• Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Website happywork.com.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website happywork.com.vn.

14. Điều khoản áp dụng
• Quy chế của Website happywork.com.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế. Happywork có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Website happywork.com.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
• Quy chế hoạt động sẽ được happywork.com.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia happywork.com.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website."

15. Điều khoản cam kết
• Mọi thành viên và đối tác/người bán hàng khi sử dụng happywork.com.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
• Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với happywork.com.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

16. Hỗ trợ khách hàng
o CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ NHÂN LỰC HAPPYWORK VIỆT NAM
o Email: tuyendung.happywork@gmail.com
o Điện thoại: 036 432 4112 (Ms.Hiền Anh) / 096 843 6173 (Mr.Phương)

Khi xảy ra tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy và chất lượng dịch vụ của happywork.com.vn theo các bước sau:

• Bước 1: Thành viên gửi khiếu nại qua email tuyendung.happywork@gmail.com
• Bước 2: Bộ phận chăm sóc khách hàng của Happywork sẽ tiếp nhận khiếu nại và phản hồi với thành viên trong vòng 24 giờ. Tùy theo tính chất và mức độ khiếu nại thì Happywork sẽ có biện pháp cụ thể để giải quyết tranh chấp đó không quá 10 ngày làm việc.
• Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Happywork, thì Ban Quản trị sẽ yêu cầu thành viên đưa vụ việc ra cơ quan Nhà Nước có thẩm quyền để giải quyết theo pháp luật.

"Thành viên gửi khiếu nại tại địa chỉ:
o CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ NHÂN LỰC HAPPYWORK VIỆT NAM
o Email: tuyendung.happywork@gmail.com
o Điện thoại: 036 432 4112 (Ms.Hiền Anh) / 096 843 6173 (Mr.Phương).
• Happywork tôn trọng và nghiêm túc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi của ứng viên. Vì vậy, đề nghị các thành viên đăng tin tuyển dụng trên sàn cung cấp đầy đủ, chính xác, trung thực và chi tiết các thông tin liên quan đến nội dung công việc. Mọi hành vi lừa đảo, gian lận đều bị lên án và phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
• Các bên bao gồm Ứng viên, Nhà tuyển dụng sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với người tuyển dụng cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫu với ứng viên. Đối với Happywork sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến ứng viên và người tuyển dụng nếu được một trong hai bên (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
• Sau khi ứng viên, người tuyển dụng đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban Quản trị Happywork. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về người tuyển dụng: Happywork sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Happywork sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về nội dung công việc của người tuyển dụng đó trên Website happywork.com.vn.
• Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên ứng viên, người tuyển dụng, thì một trong hai bên sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên.

1. Giới thiệu
1.1. Chào mừng bạn đến với Happywork. Bạn sẽ tìm thấy thông tin liên hệ trong phần “Giới thiệu về Happywork”.
1.2. Happywork có quyền chỉnh sửa những điều khoản và điều kiện sử dụng mà không cần báo trước, vì vậy Happywork khuyến cáo người dùng nên đọc trang “Thoả thuận Sử dụng” mỗi lần truy cập happywork.com.vn.
1.3. Việc bạn sử dụng trang web này biểu thị sự đồng ý của bạn đối với các điều khoản và điều kiện tạo thành một hợp đồng giữa bạn và chúng tôi quản lý việc sử dụng đó. Nếu bạn là người dùng, các quyền theo luật định của bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi thỏa thuận này."

2. Quyền sở hữu trí tuệ
2.1. Nội dung trang web của chúng tôi bao gồm tất cả thông tin, phần mềm, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, âm thanh và video được bảo vệ bởi việc đăng ký bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bằng sáng chế hoặc các quyền sở hữu khác.
2.2. Ngoại trừ trường hợp cần thiết và được sử dụng trong chừng mực thì nội dung của trang web không được lấy, hiển thị, sửa đổi, sao chép, in, bán, tải về, cho thuê, thiết kế ngược lại hoặc truyền đi dưới bất kỳ hình thức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi."

3. Bảo vệ dữ liệu 3.1. Thông tin cá nhân thu thập được từ bạn phải tuân theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

4. Quyền phủ nhận
4.1. Trên trang web này chúng tôi đưa ra nhiều liên kết đến các trang web khác mà chúng tôi nghĩ rằng bạn sẽ quan tâm. Các liên kết được liệt kê tự động dựa trên tên miền và / hoặc các từ khoá được sử dụng trong công cụ tìm kiếm trên trang của chúng tôi và / hoặc các tiêu chí khác. Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào về bất kỳ nội dung nào trên trang web này, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết.
4.2. Chúng tôi không kiểm soát các trang web của bên thứ ba được liệt kê trên trang web này và không xác nhận họ. Bạn đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của dịch vụ sẵn có trên các trang web đó. Bạn tự chịu rủi ro về những trang web này.
4.3. Trang web này được cung cấp “như hiện tại”. Chúng tôi không đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn hoặc không có lỗi. Chúng tôi bảo lưu quyền đình chỉ trang web mà không cần thông báo để sửa chữa, bảo trì hoặc vì các lý do kỹ thuật khác.
4.4. Chúng tôi không đảm bảo rằng trang web này sẽ hoạt động hoàn toàn hoặc một phần trên bất kỳ thiết bị máy tính cụ thể nào hoặc trong bất kỳ phần mềm cụ thể nào hoặc không có virus hoặc bất cứ thứ gì khác có thể gây ảnh hưởng xấu đến bất kỳ công nghệ nào."

5. Trách nhiệm
5.1. Phần này (và bất kỳ điều khoản nào khác không bao gồm hoặc giới hạn trách nhiệm pháp lý của chúng tôi) áp dụng cho các giám đốc, cán bộ, nhân viên, nhà thầu phụ, đại lý và các công ty trực thuộc cũng như cho chúng tôi. Không có điều khoản nào trong thỏa thuận này dưới bất kỳ hình thức nào giới hạn hoặc loại trừ trách nhiệm pháp lý của chúng tôi về sự sơ suất gây ra tử vong hoặc thương tích cá nhân hoặc cho các hành vi sai trái gian lận hoặc cho bất cứ điều gì không hợp pháp được loại trừ hoặc hạn chế.
5.2. Chúng tôi loại trừ mọi trách nhiệm pháp lý dưới bất kỳ hình thức nào (kể cả do sơ suất) hoặc về mặt khác đối với trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn việc sử dụng của nó hoặc bất kỳ thông tin nào trên đó hoặc được truyền tải liên quan đến nó hoặc bất kỳ vi phạm về an ninh hoặc không có khả năng truy cập trang web) và tôn trọng các trang web của bên thứ ba được liên kết từ trang web này.
5.3. Không làm ảnh hưởng đến điều trước, trong trường hợp xảy ra mọi sự cố (kể cả do sơ suất của chúng tôi) chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ:
5.3.1. Tổn thất kinh tế (bao gồm, không hạn chế, tổn thất doanh thu, lợi nhuận, hợp đồng, kinh doanh hoặc dự kiến tiết kiệm);
5.3.2. Mất uy tín doanh nghiệp;
5.3.3. Thiệt hại đặc biệt, gián tiếp hoặc do hậu quả; hoặc là
5.3.4. Thiệt hại hoặc mất dữ liệu (ngay cả khi chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại đó) đối với trang web này.
5.4. Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi loại trừ tất cả các điều kiện, điều khoản, đại diện và bảo đảm, cho dù được quy định bởi luật pháp, pháp luật hoặc các hình thức khác, không được nêu rõ trong thỏa thuận này bao gồm, không hạn chế, các bảo đảm ngụ ý về chất lượng và tính thích đáng cho một mục đích cụ thể.

6. Điều khoản chung
6.1. Các điều khoản và điều kiện này tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến việc sử dụng trang web này. Bất kỳ sự sai sót nào do chúng tôi thực hiện hoặc thi hành, bất kỳ quyền hoặc quy định nào của các điều khoản và điều kiện này sẽ không làm ảnh hưởng tới quyền hoặc quy định đó. Nếu bất kỳ phần nào của thỏa thuận này bị coi là không có hiệu lực vì bất kỳ lý do nào, phần còn lại sẽ tiếp tục có hiệu lực.
6.2. Các Điều khoản sẽ được quản lý, giải thích và sẽ có hiệu lực theo quy định của pháp luật Việt Nam; Và sẽ thuộc thẩm quyền độc quyền của tòa án Việt Nam."

... Mục tiêu của Happywork là giúp ứng viên tiềm năng đưa ra quyết định nghề nghiệp tốt hơn và giúp các nhà tuyển dụng cải thiện môi trường làm việc của họ. Chúng tôi cung cấp phản hồi công khai, mang tính xây dựng từ nhân viên cho người sử dụng lao động thông qua chức năng Đánh giá công ty của chúng tôi. Vui lòng làm theo các nguyên tắc này để đảm bảo rằng mọi người đều có thể hưởng lợi từ một cộng đồng hữu ích và trung thực.
1. Hãy trung thực - Chúng tôi chỉ phê duyệt các bài đánh giá cung cấp thông tin chi tiết về một công ty đến từ chính nhân viên đã từng làm việc ở đó. Vui lòng chỉ gửi một đánh giá về một nhà tuyển dụng mà bạn đã làm việc.

2. Mọi môi trường đểu có điểm mạnh và điểm yếu - Chúng tôi tin rằng mọi môi trường làm việc đều có điều gì đó tích cực và luôn có chỗ để cải thiện. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích bạn suy nghĩ về nơi làm việc từ nhiều khía cạnh khác nhau (bao gồm cả thế mạnh và điểm cần cải thiện) để đưa ra một đánh giá công tâm.

3. Ẩn danh - Chúng tôi tin rằng mỗi thành viên đều có quyền tự do bày tỏ quan điểm một cách cởi mở và trung, vì vậy mọi đánh giá thu thập đăng tải trên hệ thống đều được hiển thị ẩn danh.

4. Hãy là một nhân viên (cũ) trí thức - Chúng tôi nhận thấy rằng nói về công việc có thể khiến một số người cảm thấy không thoải mái, nhưng chúng tôi cam kết không phê duyệt các bài đánh giá mang những ngôn từ phản cảm, đe dọa, đề cập đến vấn đề bạo lực, tấn công cá nhân ác ý, thành kiến, thù địch hoặc bất kỳ sự phân biệt đối xử nào mà chúng tôi cho là không thể chấp nhận được đối với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ từ chối các bài đánh giá bao gồm cáo buộc hoặc đe dọa sử dụng bạo lực. Tuy nhiên, các cuộc thảo luận chung về các hành vi sai trái tại nơi làm việc hoàn toàn được cho phép.

5. Giúp đỡ cộng đồng người lao động trẻ và doanh nghiệp Việt Nam - Mục đích đánh giá của bạn là giúp những người trẻ khám phá những môi trường làm việc phù hợp nhất tại Việt Nam. Vì vậy tất cả nội dung đánh giá nên xuất phát từ kinh nghiệm làm việc tại công ty cụ thể được đề cập. Chúng tôi từ chối các bài đánh giá không liên quan đến nhà tuyển dụng, quá cụ thể về hoàn cảnh cá nhân của bạn, lạc đề, không hữu ích hoặc không có ý nghĩa đối với cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi sẽ từ chối bất kỳ nội dung nào mang tính chất quảng cáo hoặc chứa liên kết web.

6. Đánh giá chân thực - Tất cả các đánh giá phải là nguyên bản - không có tài liệu được trích dẫn từ các nguồn khác, bao gồm (nhưng không giới hạn) các trang web, thư điện tử, các đánh giá khác, v.v.

7. Cẩn thận với thông tin nhạy cảm - Cần phân biệt giữa việc cung cấp thông tin chi tiết và tiết lộ thông tin nội bộ. Không gửi đánh giá tiết lộ bí mật kinh doanh hoặc thông tin nội bộ bảo mật khác của công ty. Để bảo vệ quyền riêng tư, chúng tôi không cho phép bạn nhận dạng bản thân hoặc đưa bất kỳ thông tin liên hệ nào (về bản thân hoặc người khác) vào bài đăng của bạn.

8. Lưu ý ngữ pháp của bạn - Bài viết của bạn không nhất thiết phải hoàn hảo, nhưng chúng tôi mong bạn sẽ lưu ý đến các chi tiết nhỏ. Vui lòng không sử dụng quá nhiều cách viết hoa hoặc dấu câu, ngữ pháp và / hoặc sai chính tả, định dạng không đúng, từ vô nghĩa, từ lặp lại hoặc ký tự điền vào.

Bằng cách gửi đánh giá trên Website happywork.com.vn, bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau:

1. Nội dung: happywork.com.vn mong muốn thu thập và cung cấp cho người dùng những nội dung được đóng góp cho Đánh giá công ty của Happywork, bao gồm nhưng không nhất thiết giới hạn ở xếp hạng và đánh giá công ty, thông tin công ty, đánh giá phỏng vấn, ý kiến chủ quan, nhận xét, bài đăng , tin nhắn hoặc văn bản. ("Nội dung").

2. Tiêu chuẩn và quyền không xuất bản: happywork.com.vn có toàn quyền quyết định không công bố hoặc chỉnh sửa bất kỳ Nội dung nào được phát hiện là không đáp ứng tiêu chuẩn của chúng tôi, vì bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. Và xóa bất kỳ Nội dung nào sau khi phê duyệt nếu nội dung đó được cho là không phù hợp. Các tiêu chuẩn này ngăn chặn bất kỳ nội dung đệ trình nào, bao gồm thông tin được tìm thấy hoặc theo ý kiến của Happywork, có thể bôi nhọ, không chính xác, bị ảnh hưởng bởi các bên thứ ba, nhận dạng cá nhân hoặc tiết lộ thông tin cá nhân, có ngữ pháp kém hoặc ngôn từ xúc phạm, đề cập đến các hoạt động bất hợp pháp hoặc thông tin bảo mật của công ty, hoặc bất kỳ bài đánh giá nào mà Happywork cho là không hữu ích hoặc không trên tinh thần giúp đỡ các ứng viên.

3. Quyền sở hữu: Happywork không yêu cầu quyền sở hữu đối với bất kỳ Nội dung nào mà bạn gửi, nhưng để có thể cung cấp Nội dung này, chúng tôi phải có một số quyền nhất định để sử dụng Nội dung đó liên quan đến trang web của chúng tôi. Bằng cách gửi bất kỳ Nội dung nào cho happywork.com.vn, bạn cho phép thông tin của mình (với quyền cấp phép lại thông qua các cấp giấy phép phụ không giới hạn) được chúng tôi sử dụng, sao chép, thực hiện, hiển thị, tạo các sản phẩm phái sinh và phân phối Nội dung đó trên bất kỳ và tất cả các phương tiện truyền thông (hiện đã được biết đến hoặc được phát triển sau này) trên toàn thế giới. Bạn đảm bảo Nội dung này là tác phẩm gốc và không bị bảo vệ bởi bất kỳ bản quyền hoặc hạn chế tương tự nào. Sẽ không có bất kỳ khoản bồi thường nào đối với Nội dung mà bạn đăng thông qua happywork.com.vn. Bạn chỉ nên gửi các Nội dung mà bạn cảm thấy thoải mái khi chia sẻ với người khác theo các điều khoản này cho Happywork.

4. Ẩn danh: Trừ khi Happywork bị ràng buộc bởi điều luật liên quan, cơ quan pháp luật hoặc lệnh tòa, thông tin chi tiết của bạn sẽ được giữ ẩn danh và sẽ không được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào.

5. Quyền riêng tư: Tất cả người dùng trang web và dịch vụ của chúng tôi đều công nhận và đồng ý với Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.
Thông báo quan trọng - Happywork sử dụng các thuật toán và bộ lọc công nghệ bí mật để phát hiện hành vi lạm dụng và cờ bạc có chủ đích. Chúng tôi hoan nghênh các nhà tuyển dụng khuyến khích nhân viên của họ chia sẻ những đánh giá trung thực trên Website happywork.com.vn, nhưng chúng tôi có thể từ chối phê duyệt các đánh giá khi chúng tôi kết luận những nội dung đó là không đáng tin cậy theo quyết định riêng của mình.


© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam