+1 800 123 45 67
96 việc làm
Trực Page

FGC

 • 6 - 7 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Graphic Designer (Junior)

MIKENCO

 • 8 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Hà Nội
Graphic Designer (Senior)

MIKENCO

 • 12 - 18 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
Nhân viên Media

The Bad God

 • 10 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Vận hành TikTok Shop

Rika

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Graphic Designer

The Bad God

 • 9 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Hà Nội
Digital Marketing

T&L

 • 7 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Thực tập sinh Nhân sự

The Bad God

 • 8 - 10 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Kế toán Công nợ

Hợp Long

 • 7 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
R&D Staff

NTA Team

 • 10 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Cafe Manager

ALPHAGATE

 • 15 - 30 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam