+1 800 123 45 67
3421 việc làm
SELLER AMAZON

PMT Corp

 • 10.00 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Seller Amazon

RoSoDom

 • 10 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm

Đà Nẵng
Phú Thọ
Seller Tiktokshop (Online)

TH2080

 • 7 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Đắk Lắk
Seller Etsy/Amazon

TDA

 • 8 - 10 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Seller Tiktok shop

NTA Team

 • 7 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Hà Nội
Seller Tiktok

LCG

 • 5 - 5 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Seller (Có kinh nghiệm)

VIKING MEDIA

 • 8 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
POD TIKTOK SELLER

Nantex

 • 8 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
Seller Etsy

Waooz

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
Seller POD (Có kinh nghiệm)

TS ECOMMERCE

 • 6500000.00 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Seller POD (Không kinh nghiệm)

TS ECOMMERCE

 • 6500000.00 - 15 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
SELLER

TNHH Nantex

 • 8 - 20 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hồ Chí Minh
Seller Tiktok Shop US

Out2Sea Group

 • 9 - 9 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
SELLER Dropship

SiuMedia

 • 8 - 25 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hồ Chí Minh
SELLER TIKTOK

LOGI

 • 7 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
SELLER TIKTOK

ITA Group

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Seller Tiktokshop

CANYGROUP

 • 7 - 9 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Seller Tiktokshop (Offline)

STC

 • 8 - 10 triệu

 • 1 - 2 năm

Hồ Chí Minh

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam