+1 800 123 45 67
3249 việc làm
Hà Nội
Nhân viên Social Media (Tiếng Anh)

HIROSART

 • 2500000.00 - 3 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Social Media Marketing Executive

NTA Team

 • 8 - 25 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Social Media Executive

Royal Sun

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Social Media

Delta Ecom

 • 8 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Social Media Executive

Loire

 • 9 - 13 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Social Media

ECOMDY MEDIA

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Social Media Executive

AKG

 • 8 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm


© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam