+1 800 123 45 67
3136 việc làm
Trưởng phòng Marketing

Vi Ecom

 • 25 - 30 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội
Hải Phòng
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Trưởng phòng marketing

LABANA

 • 20 - 20 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Trưởng phòng Marketing

HDG

 • 25 - 40 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội
Trưởng phòng Marketing

Koja Mart

 • 20 - 25 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Trưởng phòng Marketing

DH Global

 • 20 - 30 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
Hà Nội
Trưởng phòng Marketing

NTA Team

 • 15 - 30 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Trưởng phòng Marketing

QPC Teams

 • 18 - 22 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Hà Nội
Hà Nội
Trưởng phòng Marketing

DZ GROUP

 • 30 - 40 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội
Trưởng phòng Marketing

ANCHI Group

 • 20 - 25 triệu

 • Trên 3 năm

Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam