+1 800 123 45 67
2319 việc làm
[Remote] Seller POD

ITA Group

 • 7 - 10 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
R&D

ITA Group

 • 10 - 25 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Graphic Designer

KR CTB

 • 9500000.00 - 13500000.00

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Tạo và quản lý Listing

KR CTB

 • 13 - 20 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Digital Marketing

KR CTB

 • 9500000.00 - 13500000.00

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Quản lý Sàn TMĐT

KR CTB

 • 10 - 30 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Supporter

KR CTB

 • 10 - 15 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Mua hàng & Nghiên cứu sản phẩm

KR CTB

 • 10 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Account Supporter

VNKVTL

 • 7500000.00 - 9 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Account Supporter

ITA Group

 • 8 - 10 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Kế toán nội bộ

ITA Group

 • 9 - 11 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Nhân viên Kinh doanh

Ecom Easy

 • 9 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
Google Ads

ITA Group

 • 10 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Fulfillment Staff

ITA Group

 • 7 - 10 triệu

 • Dưới 6 tháng

Customer Service Leader

ITA Group

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Quản lý Sàn TMĐT

Ecom Easy

 • 9 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
Idea Leader

ITA Group

 • 15 - 20 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
POD Designer

ITA Group

 • 12 - 25 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Idea Creator

ITA Group

 • 15 - 25 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam