+1 800 123 45 67
3136 việc làm
2D Animator

JV Entertainment

 • 8 - 12 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
2D Animator

Hoàng Vũ Media

 • 8 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
2D Animator

Devf Media

 • 7 - 20 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
2D Animator

Theta Universe Media

 • 8 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
2D Animator

PAM Media

 • 10 - 18 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Hà Nội
2D Animator

MegaJoy

 • 10 - 30 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam