+1 800 123 45 67
2319 việc làm
Trưởng phòng Media

DH Global

 • 20 - 30 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
R&D

HCOMMERCE

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Hành chính nhân sự

COMME

 • 7 - 7 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Leader Liveshopping

COMME

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Content Dropship

Sky Global

 • 7 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Lead Seller

Sky Global

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Content Creator

Tesla Media

 • 7 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hải Phòng
Quay dựng

Tesla Media

 • 7 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hải Phòng
Account

COMME

 • 6 - 6 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Idea Creator

HK Company

 • 15 - 20 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
Facebook Ads

HK Company

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Idea Creator

Time Tech

 • 9 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
[Remote] Idea Creator

Joutee

 • 7 - 10 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Digital Marketing

Devas Global Network

 • 7 - 8 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Junior Designer

ACE

 • 9 - 10 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Fresher Designer

ACE

 • 8 - 8 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
R&D Leader

Thiên Hương

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
R&D Staff

Thiên Hương

 • 8 - 15 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
B2B Sales Executive

PATI Group

 • 12 - 20 triệu

 • 2 - 3 năm

Hồ Chí Minh
Sales

LatteX

 • 7 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam