+1 800 123 45 67
1962 việc làm
Seller Amazon

2R Ecommerce

 • 10 - 12 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
Social Content Leader

Habana

 • 12 - 18 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
[Remote] Seller Amazon

SJ Company

 • 6 - 8 triệu

 • 1 - 2 năm

Hồ Chí Minh
Marketing Leader

Memon

 • 15 - 30 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Idea Creator

BEECOM

 • 8 - 10 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Marketing Executive

USAORDER

 • 12 - 16 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Content TikTok/Instagram

Dragon Corp

 • 10 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hồ Chí Minh
Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Video Editor Tiktok

Ngọc An

 • 12 - 15 triệu

 • 1 - 2 năm

Hà Nội
Content Tiktok

Ngọc An

 • 8 - 10 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Hồ Chí Minh
Hà Nội
Biên kịch

Theta Universe Media

 • 8 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
Trưởng nhóm kinh doanh

SUNTEL

 • 12 - 20 triệu

 • 2 - 3 năm

Hà Nội
Hà Nội

© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam