+1 800 123 45 67
2819 việc làm
2D Artist (dự án TasteMe)

Sconnect

 • 10 - 20 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
2D Artist

Gamee Studio

 • 12 - 23 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
2D Artist

TD Studio

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hà Nội
2D Artist

Hoàng Vũ Media

 • 8 - 12 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

Hồ Chí Minh
2D Artist

JV Entertainment

 • 8 - 12 triệu

 • Dưới 6 tháng

Hà Nội
Hà Nội
2D ARTIST

Theta Universe Media

 • 8 - 15 triệu

 • 6 tháng - 1 năm

2D Artist

X-Commerce

 • 10 - 15 triệu

 • Dưới 6 tháng

2D Artist

PressMerce

 • 10 - 20 triệu

 • Dưới 6 tháng

2D Artist

Unity In Diversity

 • 9.00 - 13 triệu

 • Dưới 6 tháng

2D Artist

DLS

 • 8 - 15 triệu

 • Dưới 6 tháng


© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam