+1 800 123 45 67

Danh sách mẫu CV xin việc tiếng Anh / Việt chuẩn 2021

Các mẫu CV đuợc thiết kế theo chuẩn, theo các ngành nghề. Phù hợp với sinh viên và người đi làm.


© 2020, Happywork - Nhà tuyển dụng hàng đầu Việt Nam